Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 333/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 zmieniające zarządzenie 332/2022 z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414)

§ 1. W zarządzeniu Nr 332/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3332022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 zmieniające zarządzenie 3322022 z.pdf (500,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 3332022.docx (10,11KB)