Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 327/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznychna terenie Urzędu Miejskiego w Łasku

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276, z 2022 r. poz. 1855) zarządza się co następuje:

§ 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych w pomieszczeniach na terenie wszystkich budynków Urzędu Miejskiego w Łasku, w tym także w ciągu komunikacyjnym znajdującym się na pierwszym piętrze, łączącym Urząd Miejski w Łasku z Urzędem Skarbowym w Łasku.
§ 2. Zakaz palenia dotyczy zarówno pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku jak i osób trzecich przebywających na terenie Urzędu.
§ 3. Naruszenie zakazu określonego w § 1 powoduje sankcje w postaci kary grzywny w wysokości 500 zł, a orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku do przestrzegania ustanowionego zakazu a Naczelników Wydziałów do nadzoru nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 146/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3272022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych w.pdf (166,70KB)