Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/678/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-01-2023 w sprawie cen paliw gazowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Łasku apeluje do Parlamentarzystów o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ustanowienia niższych cen zakupu paliw gazowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej do wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania mieszkań zajmowanych przez gospodarstwa domowe.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez jej przekazanie Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatorom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wybranym w okręgach wyborczych właściwych dla Gminy Łask, powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV6782023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16-01-2023 w sprawie cen paliw gazowych.pdf (251,41KB)

DOCXUzasadnienie LIV6782023.docx (6,33KB)