Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Łasku z dnia 18-01-2023 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychi klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 2023/2024 następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask:

L.p Rodzaje czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 27 marca 2023 r. od godz. 8.00do 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 do 25 maja 2023 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych; 13 - 14 kwietnia 2023 r. 29 - 30 maja 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; o godz. 12.00 5 czerwca 2023 r.o godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; 19 - 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 6 - 7 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. o godz. 12.00 o godz. 12.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych oraz dyrektorom szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek

PDF   Zarządzenie Nr 172023 Burmistrza Łasku z dnia 18-01-2023 w sprawie ustalenia na rok szkolny 20232024 harmonogramu czynnościw.pdf (178,81KB)