Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Łasku z dnia 24-01-2023 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w związku z art. 77 2 Kodeksu pracy ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. W porozumieniu z Zakładową Organizacją Związkową wprowadzam zmianę w załączniku do Zarządzenia Nr 166/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku, w sposób następujący:
§ 5. ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
6. Pracownik, który złoży wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, a który przepracował w Urzędzie Miejskim w Łasku co najmniej 7 lat, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed przejściem na emeryturę może otrzymać z zastrzeżeniem ust. 7 dodatkową podwyżkę wynagrodzenia brutto według następujących progów:

składania wniosku (brutto) miesięcznie
do 4 500 zł do 700, 00 zł
od 4 501 zł do 5 500 zł do 600, 00 zł
od 5 501 zł do 6 500 zł do 500, 00 zł
powyżej 6 500 zł do 400, 00 zł

 

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

 

w Łasku Gabriel Szkudlarek

PDF   Zarządzenie Nr 242023 Burmistrza Łasku z dnia 24-01-2023 w sprawie wprowadzenia zmiany w.pdf (174,64KB)