Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-01-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie;

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846, 2185) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Łasku przy ul. Rzecznej w obrębie ewidencyjnym nr 11 i do oddania w użyczenie poł. w Łasku na obszarze Parku Miejskiego w obrębie ewidencyjnym nr 12.
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 262023 Burmistrza Łasku z dnia 31-01-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w.pdf (255,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 262023.docx (7,34KB)