Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/130/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie przystąpienia Gminy Łask do realizacji działania "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU” w ramach instrumentu "Łącząc Europę"

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Łask do realizacji działania oraz podpisania umowy o udzielenie dotacji nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/030018-036029 w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, działanie „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU”. § 2. Projekt, o którym mowa w §1 realizowany będzie w 2020 roku. § 3. Dotacja na działanie wynosi maksymalnie 15 000 EUR i ma formę wkładu w postaci płatności ryczałtowej (bon). Płatność z tytułu bonu zostanie dokonana na rzecz przedsiębiorstwa instalującego sieć Wi-Fi. § 4. Podpisanie umowy na dotację, o której mowa w § 1 nie rodzi dla budżetu gminy w roku 2019 skutków finansowych. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/130/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie przystąpienia Gminy Łask do realizacji działania "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU” w ramach instrumentu "Łącząc Europę".pdf (101,98KB)