Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 324/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414)

§ 1. Przekazuję gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o wstępnych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na rok 2023, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 17, celem sporządzenia planów finansowych swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3242022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o.pdf (5,84MB)

DOCXZałącznik nr 0 3242022.docx (372,12KB)

DOCXZałącznik nr 1 3242022.docx (155,33KB)

DOCXZałącznik nr 1 3242022.docx (333,21KB)

DOCXZałącznik nr 2 3242022.docx (282,94KB)

DOCXZałącznik nr 2 3242022.docx (416,37KB)

DOCXZałącznik nr 3 3242022.docx (294,39KB)

DOCXZałącznik nr 3 3242022.docx (132,99KB)

DOCXZałącznik nr 4 3242022.docx (328,02KB)

DOCXZałącznik nr 4 3242022.docx (468,21KB)

DOCXZałącznik nr 5 3242022.docx (116,36KB)

DOCXZałącznik nr 5 3242022.docx (213,87KB)

DOCXZałącznik nr 6 3242022.docx (13,02KB)

DOCXZałącznik nr 6 3242022.docx (344,12KB)

DOCXZałącznik nr 7 3242022.docx (8,26KB)

DOCXZałącznik nr 7 3242022.docx (241,50KB)

DOCXZałącznik nr 8 3242022.docx (200,47KB)

DOCXZałącznik nr 9 3242022.docx (214,68KB)