Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2023 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz 40) oraz na podstawie art. 4¹ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się ze składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku Pana Łukasza Gębarowskiego - członka Komisji.
§ 2. Powołuje się do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku Panią Patrycję Ligner - członka Komisji.
§ 3. W pozostałym zakresie skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku nie ulega zmianie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 322023 Burmistrza Łasku z dnia 02-02-2023 w sprawie.pdf (164,59KB)