Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/131/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 3 uchwały Nr V/48/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask przez Stowarzyszenie "ActiveRun Łask" Wola Łaska 162, 98 - 100 Łask. § 2. Wizerunek herbu miasta i gminy Łask zostanie umieszczony na koszulkach sportowych członków Stowarzyszenia "ActiveRun Łask", jako promocja gminy Łask na zawodach biegowych. § 3. Uchyla się uchwałę Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/131/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.pdf (97,61KB)

DOCXAkt_RCL XI/131/2019.docx (50,69KB)