Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 w następującym składzie: 1) Przewodniczący Zespołu - Włodzimierz Nowicki;
2) członek Zespołu - Aleksandra Kolasa;
3) członek Zespołu - Krystyna Politańska;
4) członek Zespołu - Agnieszka Łukaszewska.

§ 2. Zadaniem Zespołu będzie przedstawienie Radzie Miejskiej w Łasku opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/132/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.pdf (95,66KB)

DOCXAkt_RCL XI/132/2019.docx (36,37KB)