Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników, zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020-2023 w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. § 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do przesłania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi łącznie z uchwałą danych osobowych kandydatów na ławników, o których mowa w § 1, obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) adres stałego zamieszkania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników.pdf (98,00KB)

DOCXAkt_RCL XI/133/2019.docx (36,28KB)