Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/687/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 zmieniająca uchwałę Nr LI/651/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/651/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 7694) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Określa się stawki zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w wysokości: 1) 0,89 zł - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 ; 2) 1,15 zł - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 ; 3) 0,69 zł - dla motocykla; 4) 0,42 zł - dla motoroweru. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wchodzi w życie począwszy od 17 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6872023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 zmieniająca uchwałę Nr LI6512022 Rady Miejskiej w.pdf (164,38KB)