Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/690/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6902023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród i.pdf (433,21KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 LVI6902023.docx (7,37KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 LVI6902023.docx (7,03KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI6902023.docx (12,11KB)