Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/699/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2023 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2023 r.:
1) Kontrola gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy Łask, w tym wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku w 2022 r.;
2) Kontrola wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022 w oparciu o:
a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Łask za rok 2022,

c) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łask;


3) Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łasku za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVI6992023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-02-2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w.pdf (159,34KB)

DOCXAkt_RCL LVI6992023.docx (36,38KB)