Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Radnego Przemysława Urbana ze składu Komisji Porządku Publicznego, w związku z rezygnacją z członkostwa w ww. komisji. § 2. W związku z § 1, w załączniku Nr 3 do uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku, uchyla się pkt 3: "3) Przemysław Urban - Członek Komisji.". § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.pdf (96,86KB)

DOCXAkt_RCL XI/135/2019.docx (36,26KB)