Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Łasku z dnia 15-02-2023 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych

Na podstawie art. 32 ust. 2, ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam – na wniosek Kierownika – pracownice Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku - Panią Grażynę Sałagacką - pracownika socjalnego i Panią Justynę Rżanek - inspektora do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w zakresie wypłaty dodatku elektrycznego (art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 ).

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 ważne jest do jego odwołania, przy czym wygasa z chwilą ustania stosunku pracy upoważnionych pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 422023 Burmistrza Łasku z dnia 15-02-2023 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (165,25KB)