Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Łasku z dnia 23-02-2023 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 44/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz §1 ust. 2 Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łasku stanowiącego załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łasku, zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 44/2023 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łasku § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Naczelnika w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łasku w następującym składzie: ”;
1) Lidia Sosnowska - Przewodnicząca Komisji
2) Ewa Iwaszkiewicz - Beridze - Członek Komisji
3) Agnieszka Tyluś - Członek Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 462023 Burmistrza Łasku z dnia 23-02-2023 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr.pdf (169,87KB)