Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Łasku z dnia 02-03-2023 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków na propozycję zadań do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Zarządzeniem nr 45 Burmistrza Łasku z dnia 23.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na propozycję zadań do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję ds. weryfikacji i wyboru wniosków na propozycję zadań do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji: Pani Lidia Sosnowska - Zastępca Burmistrza Łasku,
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji: Pani Ewa Iwaszkiewicz-Beridze - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łasku,
3. Członek Komisji : Pani Izabela Smażek - Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku, 4. Członek Komisji: Pan Włodzimierz Nowicki - Radny Rady Miejskiej w Łasku, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury.

§ 2. Zadaniem Komisji jest weryfikacja wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z kryteriami ogłoszonymi w naborze oraz przedłożenie Burmistrzowi Łasku propozycji wyboru wniosków do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 602023 Burmistrza Łasku z dnia 02-03-2023 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i.pdf (168,72KB)