Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 325/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz wykonując Uchwałę Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

§ 1. 1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na 2023 r., określające: dział, rozdział, paragrafy dochodów i ich wykonawcę - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na 2023 r., określające: dział, rozdział, grupę wydatków i dysponenta środków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Przyjmuje się przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na 2023 r., których wykonawcą jest Urząd Miejski w Łasku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Postanawia się przekazać podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu zgodnie z § 1.
§ 4. Przyjmuje się symbolikę określającą nazwy jednostek budżetowych wykonujących budżet na 2023 r. z § 1 - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3252022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2023.pdf (3,61MB)

DOCXZałącznik nr 1 3252022.docx (1,25MB)

DOCXZałącznik nr 2 3252022.docx (30,20KB)

DOCXZałącznik nr 3 3252022.docx (64,49KB)

DOCXZałącznik nr 4 3252022.docx (6,60KB)