Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 326/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz wykonując Uchwałę Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

§ 1. Zatwierdza się plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok niżej wymienionych jednostek budżetowych gminy:
1. Urząd Miejski w Łasku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dla:
1. Urzędu Miejskiego w Łasku
1 z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych na kwotę 795,00 zł


2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
1 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na kwotę 279.300,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3262022 Burmistrza Łasku z dnia 30-12-2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z.pdf (806,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 3262022.docx (6,95KB)

DOCXZałącznik nr 2 3262022.docx (7,33KB)

DOCXZałącznik nr 3 3262022.docx (6,79KB)