Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-02-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185), § 16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023.

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.24.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.24.2023 z dnia 14 lutego 2023 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.023 z dnia 21 lutego 2023 r.) w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 w związku z Funduszem Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zdań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2023 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.24.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. oraz na podstawie Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3 i §4 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 482023 Burmistrza Łasku z dnia 28-02-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (2,68MB)

DOCXZałącznik nr 1 482023.docx (13,31KB)

DOCXZałącznik nr 2 482023.docx (31,85KB)

DOCXZałącznik nr 3 482023.docx (13,97KB)