Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Łasku z dnia 14-03-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem, do oddania w najem i w użyczenie;

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu poł. w Łasku w obrębie 15, w obrębie 5, we Wrzeszczewicach Skrejnia i w Młynisku obręb Bałucz, poza przetargiem poł. w Woli Stryjewskiej, do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42 oraz do oddania w użyczenie części nieruchomości poł. w Łasku w obrębie 12.
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 14.03.2023 r. do 04.04.2023 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 14.03.2023 r. do 25.04.2023 r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 662023 Burmistrza Łasku z dnia 14-03-2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w.pdf (406,21KB)

DOCXZałącznik nr 1 662023.docx (10,23KB)