Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 72/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17-03-2023 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie zasad i trybu wypłacania dofinansowania za doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40,) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 ze zmianami) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 5/2022 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie zasad i trybu wypłacania dofinansowania za doskonalenie zawodowe nauczycieli skreśla się w § 1 ustęp 2 o brzmieniu: "2. Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.„
§ 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 722023 Burmistrza Łasku z dnia 17-03-2023 zmieniające Zarządzenie Nr.pdf (167,86KB)