Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Łasku z dnia 20-03-2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 05 stycznia 2023 r. Dz. U. z 2023 r. poz 40) zarzadzam co nastepuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu ofer na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku.
§ 2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1) Przewodnicząca Komisji - Lidia Sosnowska /Zastępca Burmistrza Łasku/
2) Wiceprzewodniczący Komisji - Ewa Iwaszkiewicz- Beridze Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
3) Sekretarz Komisji - Marek Proch /Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg/.

§ 3. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie konkursu oraz dokonanie oceny punktowej złożonych w konkursie ofert.
§ 4. Wyniki końcowe konkursu Komisja przedstawi Burmistrzowi Łasku w formie protokołu.
§ 5. Po rozstrzygnięciu konkursu Komisja rozwiązuje sie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 752023 Burmistrza Łasku z dnia 20-03-2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11.pdf (169,72KB)