Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 320/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2022 zmieniające Zarządzenie nr 271/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2022 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. 1488), Zarządzenia Nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu nr 271/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2022 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku zmienia się §1 ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie: "Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia 24 marca 2023 roku, zgodnie z „Instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" oraz według harmonogramu inwentaryzacji na rok 2022 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia". 2. Załącznik do Zarządzenia nr 271/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2022 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 271/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2022 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku nie ulegają zmianom.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3202022 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2022 zmieniające Zarządzenie nr 2712022 Burmistrza Łasku z.pdf (601,43KB)

DOCXZałącznik nr 1 3202022.docx (15,40KB)