Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 321/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2022 zmieniające Zarządzenie nr 272/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołów spisowych

Na podstawie Zarządzenia Nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 roku§ 24 pkt. 3 załącznika do - Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz Zarządzenia 271/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2022 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 272/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołów spisowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 272/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołów spisowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 272/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołów spisowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 272/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołów spisowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 272/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołów spisowych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 272/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołów spisowych nie ulegają zmianom.
§ 3. Wykonanie zarządzanie powierza się komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołom spisowym.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 3212022 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2022 zmieniające Zarządzenie nr 2722022 Burmistrza Łasku z.pdf (538,86KB)

DOCXZałącznik nr 1 3212022.docx (7,11KB)

DOCXZałącznik nr 2 3212022.docx (6,30KB)

DOCXZałącznik nr 3 3212022.docx (9,76KB)

DOCXZałącznik nr 4 3212022.docx (5,68KB)

DOCXZałącznik nr 5 3212022.docx (5,52KB)