Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-01-2023 w sprawie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych

Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) zarządzam:

§ 1. Wprowadzić regulamin zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 272023 Burmistrza Łasku z dnia 31-01-2023 w sprawie zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.pdf (714,49KB)

 

PDFZalacznik1.1 272023.pdf (122,17KB)

PDFZalacznik1.2 272023.pdf (134,65KB)

DOCXZałącznik nr 1 272023.docx (8,05KB)