Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa p. Rafałowi Dąbrowskiemu - kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Łasku do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Łask w zakresie działalności kierowanej jednostki;
2) dysponowania środkami finansowymi w ramach planu finansowego jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostki przy kontrasygnacie głównego księgowego jednostki;

§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest od dnia 29 marca 2023 r. do odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia obowiązków dyrektora jednostki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 802023 Burmistrza Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (164,26KB)