Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Łasku z dnia 03-04-2023 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na na Placu 11 Listopada 1 w Łasku.

Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z 2022 r. poz. 1846,2185/.

§ 1. Ogłaszam Konkurs ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku. Nieruchomość stanowi przedmiot własności Gminy Łask uregulowany w Księdze Wieczystej SR1L/00056725/3.
§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 75/2023 Burmistrza Łasku z dnia 20 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku.

§ 3. Szczegółowe warunki konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

DOCXZałącznik nr 1 892023.docx (12,45KB)