Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2023 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie art. 8a, art. 8b, art. 8c i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 581 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego następujące osoby:
1) Pana Rafała Dąbrowskiego - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku;
2) Panią Beatę Szukalską – Kierownika Działu Pomocy i Wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku;
3) Panią Kamilę Gierczak - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku;

§ 2. Upoważniam do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego następujące osoby:
1) Panią Kamilę Sycan – Starszy specjalista w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku;

§ 3. Upoważniam do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, pkt 2 wskazanej ustawy następujące osoby:
1) Panią Kamilę Sycan – Starszy specjalista w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku;

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Łasku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 862023 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2023 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzenia postępowania i.pdf (173,33KB)