Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2023 w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask w latach 2022-2035 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz stan realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 842023 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2023 w sprawie przekazania informacji o.pdf (1,46MB)

DOCXZałącznik nr 1 842023.docx (14,26KB)

DOCXZałącznik nr 2 842023.docx (35,82KB)