Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/718/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), części X uchwały Rady Miejskiej w Łasku Nr XX/245/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022, zmienionej uchwałą Nr XXIV/296/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. oraz art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 403) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVIII7182023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z.pdf (395,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVIII7182023.docx (31,08KB)