Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/720/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie wyboru reprezentantów Gminy Łask do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40), art. 72a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 8 ust. 1 Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 926) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej wybiera się reprezentantów w osobach:
1) Lidia Sosnowska;
2) Wiesław Kubiak;
3) Beata Kowalska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVIII7202023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie wyboru reprezentantów Gminy Łask do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej.pdf (167,60KB)