Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/721/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres trzech lat, na część działki oznaczonej nr 127/1 o pow. 20 m 2 poł. w Łasku, w obrębie ewidencyjnym nr 15 (część ulicy Jesionowej) KW SR1L/00021512/3, z przeznaczeniem na cele składowe. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LVIII7212023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-03-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (163,59KB)