Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28-02-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 33, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 249 ust.3 art. 257 pkt.3 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz §16 Uchwały Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023

§ 1. Uwzględniając Uchwałę Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Uwzględniając Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok, dokonuję zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuję zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2023 oraz zmian w planie finansowym jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2023 w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 492023 Burmistrza Łasku z dnia 28-02-2023 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (1,10MB)

DOCXZałącznik nr 1 492023.docx (11,34KB)

DOCXZałącznik nr 2 492023.docx (8,68KB)

DOCXZałącznik nr 3 492023.docx (8,43KB)