Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r., poz. 1535, 2368, z 2022 r., poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r., poz. 295)

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, określony w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 2. Ustalenie planu następuje w zakresie dochodów i wydatków.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych i Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łasku będących dysponentami środków budżetowych.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
​§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 872023 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z.pdf (382,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 872023.docx (7,43KB)