Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 160 § 1 i 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469, 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencję 2020-2023, w składzie: 1) Chudobińska Beata; 2) Dana Adam Henryk; 3) Gajewska Magdalena Katarzyna; 4) Kulka Krystyna; 5) Ratajczyk Iwona; 6) Skrzydeł Bożena; 7) Stasiak Marzanna. § 2. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2020-2023, w składzie: 1) Gocałek Halina Maria; 2) Kozik-Sankowska Jolanta; 3) Kulczyńska Zofia; 4) Tuszyński Henryk Józef. § 3. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli na kadencję 2020-2023, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, w składzie: 1) Gocałek Halina Jolanta; 2) Tyluś Agnieszka . § 4. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku - Pana Roberta Bartosika do przekazania listy wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ze wskazaniem ławników wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18-09-2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.pdf (106,50KB)