Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIX/726/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łask a Miastem Pabianice dotyczącego zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Łask.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zawarcia porozumienia międzygminnego wskazanego w §1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LIX7262023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w.pdf (163,09KB)