Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do ustanowienia rodziny wspierającej oraz zawierania i  rozwiązywania umów z rodziną wspierającą, a także prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji

Na podstawie art. 31 ust. 2, art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z rodziną wspierającą w indywidualnych sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 2. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 marca 2023 roku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 952023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (165,16KB)