Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§ 2. Traci moc upoważnienie Burmistrza Łasku znak: OOG.0052.2.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku Panią Tamarę Szymko.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 marca 2023 roku, przy czym może zostać w każdym czasie zmienione lub uchylone.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 962023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w.pdf (165,34KB)