Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 2 pkt 9 oraz art. 5 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 581) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku - Pana Rafała Dąbrowskiego do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
§ 2. 1. Upoważnienie udzielone jest na czas nieokreślony i w każdej chwili może być odwołane. 2. Upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku.
3. Niniejsze upoważnienie nie może być przenoszone na osoby trzecie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 marca 2023 roku, przy czym może zostać w każdym czasie zmienione lub uchylone.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 972023 Burmistrza Łasku z dnia 12-04-2023 w sprawie upoważnienia do występowania w.pdf (167,08KB)