Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Łasku z dnia 14-03-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Łasku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572) oraz Uchwały Nr LII/669/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani Gminy Łask na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 9/2023 Burmistrza Łasku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Rozdziału 3, pkt.3 ppkt.2 - wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, w tym finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych - max do 60 zł /godz. a w przypadku sportowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie pływania - max do 70 zł /godz." § 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Łasku z dnia 5 stycznia 2023 r. pozostają bez zmian .
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 692023 B. w.pdf (171,01KB)