Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, do oddania w dzierżawę i w najem;


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu poł. w Łasku w obrębie 5, przy ul. Wojska Polskiego, do oddania w dzierżawę poł. w Łasku w obrębie 15 (część ul. Jesionowej) oraz do oddania w najem poł. w Łasku w obrębie 14 przy Pl. 11 Listopada 1.
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego    w Łasku, to jest od 18.04.2023r. do 09.05.2023r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 18.04.2023r. do 30.05.2023r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Łasku
 
Gabriel Szkudlarek
 

ZIPXzarządzenie wykaz Wojska Polskiego.zipx (265,30KB)