Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17-04-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 203/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku upoważnienia do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem oraz wydawania zaświadczeń

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze m.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 203/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 203/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Upoważnienie jest ważne w okresie zatrudnienia pracownika.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 29 marca 2023 roku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1052023 Burmistrza Łasku z dnia 17-04-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.pdf (314,58KB)

DOCXZałącznik nr 1 1052023.docx (6,53KB)

DOCXZałącznik nr 2 1052023.docx (5,81KB)