Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Łasku z dnia 24-04-2023 w sprawie zwrotu kosztów używania przez kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i dyrektorów samorządowych osób prawnych do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwrot kosztów używania przez kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i dyrektorów samorządowych osób prawnych do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie Umowy o używaniu samochodu osobowego do celów służbowych zawartej z pracodawcą.
§ 2. Ustalam stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, w związku z używaniem przez kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i dyrektorów samorządowych osób prawnych samochodów osobowych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0, 80 zł
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 1, 00 zł.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdów w związku z używaniem samochodów osobowych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1122023 Burmistrza Łasku z dnia 24-04-2023 w sprawie zwrotu kosztów używania przez kierownikówdyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i.pdf (165,35KB)