Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania Budżetowe i Finansowe - I kwartał 2023 roku

PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2023 r. (ŁUW) (184,26KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2023 r. (ŁUW) (361,01KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2023 r. (KBW) (172,03KB)
PDF  Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kw. 2023 r. (KBW) (328,28KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za I kw. 2023 r. (ŁUW) (264,53KB)
PDF  Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za I kw. 2023 r. (KBW) (264,65KB)
PDF  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2023 (233,84KB)
PDF  Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2023 r. (932,69KB)
PDF  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2023 r. (1,46MB)
PDF  Rb-28NWS kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 za okres do dnia 31 marca roku 2023 (174,59KB)
PDF  Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I kwartał 2022 roku (259,48KB)
PDF  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2023 r. (161,86KB)
PDF  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2023 r. (257,68KB)
PDF  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2023 r. (100,73KB)