Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Łasku z dnia 13-04-2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencjiilościowej dla Przedszkoli Publicznych i Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Łask

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023.0.40 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Łask pn.: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Misiaczek, Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty, Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima, Przedszkola Publicznego Nr 6 im. Słoneczko, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu, pozostałe środki trwałe stanowiące własność Gminy Łask - Urzędu Miejskiego w Łasku, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Pozostałe środki trwałe będą stanowić wyposażenie odpowiednio podanych w załączniku jednostek oraz będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 2. Przekazanie pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania - odbioru PT.
§ 3. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 1042023 Burmistrza Łasku z dnia 13-04-2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencjiilościowej dla Przedszkoli Publicznych i.pdf (331,28KB)

DOCXZałącznik nr 1 1042023.docx (6,86KB)