Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 71/2023 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący Komisji - Wiesław Kubiak (Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku)
2. Członek Komisji - Edwarda Szmigielska (Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Paweł Kruszek (Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz Komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)"

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 1212023 Burmistrza Łasku z dnia 09-05-2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 712023 Burmistrza Łasku z.pdf (169,78KB)