Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, poz. 1812, poz. 1933, poz. 2185, z 2023 r. poz. 412) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodnicząca Komisji - Beata Kowalska (Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
2. Członek Komisji - Anna Dobroszek (Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Sekretarz Komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Rozbudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie.
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 1282023 Burmistrza Łasku z dnia 10-05-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (167,08KB)